Verzenden & retourneren

Verzenden

Na ontvangst betaling wordt de bestelling per omgaande verzonden. Wilt u op een bepaalde dag laten bezorgen, vermeld dit duidelijk bij opmerkingen tijdens het bestellen of bel onze klantenservice +31 (0) 78 61 28 728

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 500 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. Als u meerder producten besteld, mag er maar 1 uit de verpakking gehaald worden.

De herroepingstermijn verstrijkt 500 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 500 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 500 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via info@oudthentiek.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen

Producten kunnen alleen in de originele nog nieuwe verpakking met pakbon of onderstaand modelformulier, geretourneerd worden. 

Let op! Lampen en op maat geleverde kabel nemen we niet retour.

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, per omgaande terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 6,95 zullen bedragen.


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Bakeliet.nl
Burgemeester de Bruinelaan 13
3331 AB Zwijndrecht
Nederland 

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende 

de verkoop van de volgende goederen: 

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*) 

- Naam/Namen consument(en) 

- Adres consument(en)

- IBAN rekeningnummer 

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

- Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is