Het herroepingsrecht

Bij Bakeliet.nl is het uiteraard mogelijk je bestelling te ruilen of te retourneren. Je hebt het recht om binnen een termijn van 500 dagen, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kan je datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kan je het product uit de verpakking halen. Heb je meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij je daarvoor kosten in rekening brengen. Als je meerdere zelfde producten besteld, mag er maar 1 uit de verpakking gehaald worden.

De herroepingstermijn verstrijkt 500 dagen na de dag waarop je het product in bezit hebt gekregen.

Als je in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden hebt besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 500 dagen na de dag waarop je het laatste product of onderdeel hebt ontvangen.

Om gebruikt te maken van je herroepingsrecht verzoeken wij je om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, te sturen via [email protected]. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dien je de producten terug te sturen

We stellen het op prijs dat de producten nog in de nieuwe verpakking geretourneerd worden. Vergeet niet om een pakbon toe te voegen dat we weten wie de afzender is.

Terugbetaling

Nadat je gebruik hebt gemaakt van je herroepingsrecht ontvang je alle betalingen, per omgaande terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je betaald hebt.

Je draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 6,95 zullen bedragen.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Bakeliet.nl
Burgemeester de Bruinelaan 13
3331 AB Zwijndrecht
Nederland 

- Ik/Wij* deel/delen(*) je hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende 

de verkoop van de volgende goederen: 

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*) 

- Naam/Namen consument(en) 

- Adres consument(en)

- IBAN rekeningnummer 

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

- Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is