Verzenden & retourneren

Verzenden

Na ontvangst betaling wordt de bestelling per omgaande verzonden. Wilt u op een bepaalde dag laten bezorgen, vermeld dit duidelijk bij opmerkingen tijdens het bestellen of bel onze klantenservice +31 (0) 78 61 28 728

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 365 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. Als u meerder producten besteld, mag er maar 1 uit de verpakking gehaald worden.

De herroepingstermijn verstrijkt 500 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 365 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 365 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via info@oudthentiek.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen

Producten kunnen alleen in de originele nog nieuwe verpakking met pakbon of onderstaand modelformulier, geretourneerd worden. 

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, per omgaande terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 6,75 zullen bedragen.


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Bakeliet.nl
Burgemeester de Bruinelaan 13
3331 AB Zwijndrecht
Nederland 

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende 

de verkoop van de volgende goederen: 

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*) 

- Naam/Namen consument(en) 

- Adres consument(en)

- IBAN rekeningnummer 

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

- Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is